1941 Salvador Dali - Miękki autoportret z plasterkiem pieczonego boczku

salvadordalimikkiautoportretzplasterkiempieczonegoboczku.jpg