1944 Salvador Dali - Sen spowodowany lotem pszczoły wokół jabłka granatu na jedną sekundę przed przebudzeniem

salvadordalisenspowodowanylotempszczoywokjabkagranatunajednsekundprzedprzebudzeniem.jpg