1954 Salvador Dali - Dezintegracja uporczywości pamięci

salvadordalidezintegracjauporczywocipamici.jpg