1960 Salvador Dali - Naga Gala widziana z tyłu patrząca na niewidzialne lustro

salvadordalinagagalawidzianaztyupatrzcananiewidzialnelustro.jpg