1977 Salvador Dali - Miękki potwór w anielskim krajobrazie

salvadordalimikkipotwrwanielskimkrajobrazie.jpg